id cover titel auteur uitgever categorie inhoud # level plaats boekcode status uitlener ACTIE
136 LEERPLAN Nederlands Luisteren & Spreken onbekend V.V.K.B varia 1 Kast 2 J H 002 aanwezig  
137 LEERPLAN schrijven onbekend V.V.K.B varia 1 Kast 2 J H 009 aanwezig  
138 LEERPLAN Taalbeschouwing onbekend V.V.K.B varia 1 Kast 2 J H 001 aanwezig  
139 ONTWIKKELINGSDOELEN EN EINDTERMEN onbekend varia 1 aanwezig  
140 ONTWIKKELINGSPLAN kleuters onbekend varia 1 aanwezig  
141 PLANMATIG WERKEN IN DE SCHOOL onbekend licap varia basiswerk voor IHP 1 aanwezig  
142 RAAMPLAN GODSDIENST buitengewoon onderwijs onbekend licap varia Scholen zetten zich in voor de vorming van de gehele persoonlijkheid van kinderen en hun groei als mens. 1 aanwezig  
143 LEERPLAN schrift onbekend varia 1 H 027 aanwezig