id cover titel auteur uitgever categorie inhoud # level plaats boekcode status uitlener ACTIE
1236 SHERBORNE BEWEGINGSPEDAGOGIEK Jo Daems Abimo bibliotheek Sherborne bewegingspedagogiek is een ontspannende bewegingsmethode en is gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsmogelijkheden van zowel kinderen als volwassenen. 1 aanwezig  
1237 VAN SCHOOLPLEIN TOT SPEELPLAATS Celeste Snoeck Kwintessens bibliotheek Een inspirerende aanpak voor de verbetering van het pedagogisch klimaat op de speelplaats. Op een systematische manier wordt de schoolpleinproblematiek bij de kop gevat. 1 aanwezig  
1238 GROEIEN NA VERLIES Eva Janssens Netwerk palliatieve zorg bibliotheek Handleiding bij rouw op school. Gericht handelen bij verliessituaties waarmee men in de klas geconfronteerd wordt. 1 aanwezig  
1239 HET EXPLOSIEVE KIND Ross W. Greene Nieuwezijds bibliotheek Over het opvoeden en begrijpen van snel gefrustreerde en chronisch inflexibele kinderen. Het boek bevat hulpmiddelen om vijandigheid en strijd te verminderen. 1 aanwezig  
1240 ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN BIJ LEERLINGEN Luuk van Langen Tandem Felix bibliotheek Deze handleiding biedt inzicht in en begrip voor de leerlingen met een ontwikkelingsstoornis. Tevens biedt zij een leidraad voor de omgang met deze leerlingen. 1 aanwezig  
1241 SPECIAAL SPEL VOOR SPECIALE KINDEREN Joop Hellendoorn Bohn Stafleu Van Loghum bibliotheek Spel is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling. Voor bepaalde kinderen zijn echter speciale aanpassingen vereist om het spel optimaal tot ontplooiing te laten komen. 1 aanwezig  
1242 HERSENLETSEL Leonard De Vos Swets & Zeitlinger bibliotheek Het uitgangspunt is gestructureerd en onderbouwd werken aan de omgeving zodat het functioneren van mensen met niet-aangeboren hersenletsel in hoge mate kan toenemen. 2 aanwezig  
1243 WIJ ZIJN NIET DOM Pamela Maniet-Bellerman Garant bibliotheek Mensen met leerstoornissen kunnen studeren en dokter worden of wat ze ook maar willen. De schrijvers hopen dat dit boek voor een beter begrip zal zorgen wat leerstoornissen zijn. 1 aanwezig